بعثت پیامبر، بزرگترین انقلاب تاریخ بشریت

آری با نزول آیه های نخستین سوره علق در روز 27 رجب به آخرین فرستاده خداوند، نخستین گام های اسلام برای جهانی شدن برداشته شد و انقلاب عظیم تاریخ بشریت شکل گرفت. خداوند متعال در خلقت آسمان ها و زمین هرگز کلمه «مَنّ» یعنی نعمت بزرگ را بیان نفرمودند اما در ارسال حضرت پیامبر اسلام(ص)

عطار نیشابوری شاعری برای تمام قرن ها

آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد خاکیان را عمر بر باد او نهاد آسمان را در زبر دستی نهاد خاک را در غایت پستی بداشت آن یکی را جنبش مادام داد وان دگر را دایما آرام داد آسمان چون خیمه ای بر

بخوان، بخوان بندگی را به آئین نبوت

بسم الله نورالسماوات و الارض ناگهان نوری تابیدن گرفت و چهره ای آسمانی (جبرئیل) در غار پدیدار گشت و امر به خواندن فرمود: بخوان، بخوان به نام پرودگارت که خواندن جز با کلام تو وهمی بیش نبوده است بخوان با زبان توحید و ترجمه کن با زبان تمام دل های بی آلایشی که عاشقانه در