دسته: فرهنگی اجتماعی

جهت گیری فرهنگی در حمایت از کالای ایرانی صورت گیرد

سیف الله فضل الهی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دانشگاه ها به عنوان پرچم داران توسعه فرهنگی در جامعه باید رسالت اصلی خویش را در راستای فرهنگسازی مصرف و استفاده از کالای ایرانی در جهت حمایت از تولیدکنندگان، کاهش آمار بیکاری و رشد درآمدزایی به کار گیرند. وی افزود:

عطار نیشابوری شاعری برای تمام قرنها

آفرین جان آفرین پاک را *** آنکه جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد *** خاکیان را عمر بر باد او نهاد آسمان را در زبر دستی نهاد *** خاک را در غایت پستی بداشت آن یکی را جنبش مادام داد *** وان دگر را دایما آرام داد آسمان

بعثت پیامبر، بزرگترین انقلاب تاریخ بشریت

آری با نزول آیه های نخستین سوره علق در روز 27 رجب به آخرین فرستاده خداوند، نخستین گام های اسلام برای جهانی شدن برداشته شد و انقلاب عظیم تاریخ بشریت شکل گرفت. خداوند متعال در خلقت آسمان ها و زمین هرگز کلمه «مَنّ» یعنی نعمت بزرگ را بیان نفرمودند اما در ارسال حضرت پیامبر اسلام(ص)

عطار نیشابوری شاعری برای تمام قرن ها

آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد خاکیان را عمر بر باد او نهاد آسمان را در زبر دستی نهاد خاک را در غایت پستی بداشت آن یکی را جنبش مادام داد وان دگر را دایما آرام داد آسمان چون خیمه ای بر